11,000,000,000 تومان
زمین: 444 متر مربع
  • مساحت زمین444 متر مربع
  • موقعیت
  • جهت شمالی
  • طبقه 0

توضیحات

سندتک برگ سه طرف دیوار

ویژگی ها

  • سند