5,250,000,000 تومان
زمین: 525 متر مربع
  • مساحت زمین525 متر مربع
  • موقعیت
  • جهت شمالی
  • طبقه 0

توضیحات

سوییت 40متری ساخته شده