6,500,000,000 تومان
بنا: 120 متر مربع
زمین: 300 متر مربع
  • مساحت بنا120 متر مربع
  • مساحت زمین300 متر مربع
  • موقعیت
  • جهت شرقی
  • طبقه 0

توضیحات

ویژگی ها

  • حیاط سازی