10,000,000 تومان
زمین: 640 متر مربع
  • مساحت زمین640 متر مربع
  • موقعیت
  • جهت شمالی
  • طبقه 0

توضیحات

ویژگی ها

  • سند