زمین: 1500 متر مربع
  • مساحت زمین1500 متر مربع
  • موقعیت کلاردشت
  • جهت شرقی
  • طبقه 0

توضیحات

ویو عالی دارای 600متر جواز ساخت کنتر اب پارکینگ

ویژگی ها

  • جواز