زمین زمین153متر نقد و اقساط

ورزش
کد: 320 تاریخ درج: 1402/11/14
1,989,000,000 تومان
زمین: 153 متر مربع
  • مساحت زمین153 متر مربع
  • موقعیت
  • جهت شمالی
  • طبقه 0

توضیحات