8,450,000,000 تومان
زمین: 650 متر مربع
  • مساحت زمین650 متر مربع
  • موقعیت ویلایی-مسکونی
  • جهت شرقی
  • طبقه 0

توضیحات

650 متر زمین ویلایی-مسکونی ، ویو عالی ، متری 13 میلیون تومان